Yimbygbg

Yimby Göteborg bildades 2008 som en fristående del av Yimby Sverige. Vi är ett partipolitiskt obundet nätverk, öppet för alla stadsvänner.

 

Yimby står för Yes, In My BackYard.

 

Vi vill se mer tät blandstad istället för en gles bilstad.

Vi vill se fler dynamiska och levande stadsmiljöer istället för isolerade bostadsområden.

Vi vill bygga tätt, varierat och integrerat istället för glest, likriktat och segregerat.

 

Är du intresserad av oss besök gärna vår webbsida, där kan du även bli medlem i nätverket. Vi finns även på Facebook där vi både har en sida och en populär facebookgrupp.

Vårt förslag till bebyggelse på den norra delen av Heden.

Yimby Göteborg

© 2013-2017 Yimby Göteborg