tredjelang

Trafikkontoret, Avenyfamiljen samt fastighetsägare kring Tredje Långgatan

 

för omdaningen av Tredje Långgatan till gångfartsgata

 

 

Efter att ha varit gågata på försök under två somrar kommer gatan att bli permanent gågata från och med 2017. Gaturummet har omvanlats från något som bestod av parkeringar och bilar till en slags fortsättning på Haga Nygata där människor kan mötas och umgås. Vi hoppas att detta bara är det första steget på utvecklingen av en stadskärna i gångfart och med variation i ögonhöjd.

© 2013-2017 Yimby Göteborg