odinsplatsen

Lena Törnros & Björn Lindgren m fl, Trafikkontoret

för omdaningen av Odinsplatsen.

 

foto: Patrik Sjöberg

Odinsplatsen har gått från en anonym, grå och otrygg trafikplats till en grön välkomnande oas. Man har på ett förtjänstfullt sätt lyckats ta tillvara stadsrummets form och skapat en ny mötesplats för både närboende och besökare. Låt Odinsplatsen bli till ett gott föredöme på hur man med relativt enkla medel kan förädla outnyttjade och otrygga miljöer i staden.

© 2013-2017 Yimby Göteborg