memborn

Lukas Memborn och Josefin Westerlund, Stadsbyggnadskontoret

 

för arbetet med Göteborgs försvunna eller framtida innerstad.

 

 

Genom att utgå från Göteborgs äldre stadsplaner har en möjlig inriktning på hur Göteborgs stadskärna kan växa tagits fram. Exempel på hur gamla stadsplaner kan användas vid utbyggnaden av Frihamnen och Norra Masthugget har tidigare publicerats på Yimby Göteborgs blogg. Arbetet tydliggör hur viktigt det är med kopplingar mellan stadsdelar och över älven, liksom att det lyfter fram viktiga stråk som inte bör byggas igen. Ett oerhört inspirerande och viktigt arbete som lovar gott inför framtiden. Kanske kan det rentav ligga till grund för en efterlängtad ny stadsplan för Göteborg!

© 2013-2017 Yimby Göteborg