Nominerade

De nominerade 2017 var...

Lukas Memborn och Josefin Westerlund, Stadsbyggnadskontoret

för arbetet med Göteborgs förvunna eller framtida innerstad.

 

Trafikkontoret, Avenyfamiljen samt fastighetsägare kring Tredje Långgatan

för omvandlingen av Tredje Långgatan till gångfartsgata.

 

Stadsbyggnadskontoret, PEAB, Bornstein Lyckefors, Sydväst Arkitektur och Landskap, Fastighetskontoret samt Trafikkontoret

för Kvarteret Qvillestaden, förtätning i Brämaregården.

 

Jan Jörnmark, Joakim Forsemalm samt Karl Palmås

för boken "Göteborg - mellan segregation och kreativitet".

 

© 2013-2017 Yimby Göteborg