hollandareplatsen

Cathrine Gerle m fl, AB Poseidon & Eva Grane m fl, Semrén+Månsson

för nybyggnation på Holländareplatsen, Gamlestaden.

foto: Patrik Höstmad

Det nybyggda huset på Holländareplatsen i Gamlestaden har skapat liv i platsen och gjort den mer intim. Byggnaden innehåller förutom bostäder även lokaler i bottenplan mot platsen där förnärvarande en populär restaurang huserar. Det moderna formspråket samspelar gott med befintlig bebyggelse som mestadels består av landshövdingehus. Man har varit noga med detaljerna och med det rödbruna teglet skapat en både modern och klassisk stil som samspelar med områdets industrihistoria vid bland annat SKF ett par hundra meter bort. Exemplet visar även på hur man på ett smart och enkelt sätt och med gott resultat kan förtäta i befintlig stadsmiljö.

© 2013-2017 Yimby Göteborg