backagron

Rickard Stark, Maja Ivarsson, Johan Navjord m fl, OkiDoki! Arkitekter

Cathrin Gerle m fl, AB Poseidon

Annika Carlsson, Egnahemsbolaget

Carolina Högvall m fl, Stadsbyggnadskontoret

 

för Backa Grön. Plan för stadsmässig bebyggelse längs Litteraturgatan, Backa.

 

 

foto: OkiDoki!

Poseidon utlyste en tävling om hur man kan förtäta kring Litteraturgatan i Backa, där man utsåg OkiDoki!:s förslag Backa grön som vinnare. Planen utgår från att utnyttja de många ytor som finns längs gatan i form av parkeringsplatser och impedement. OkiDoki! har med en variationsrik arkitektur och kvartersstruktur tagit vara på förutsättningarna på ett bra sätt och kommer tillföra Backa blandstadskvaliteter som tidigare saknats. Projektet kan bli till ett bra exempel på hur man kan förädla liknande miljöer framöver.

© 2013-2017 Yimby Göteborg