18_vardeskapande

Staffan Claesson, Alexander Ståhle med flera

 

för sitt arbete med den efterlängtade analysen "Värdeskapande stadsutveckling".

 

 

Vilka kvaliteter värdesätter göteborgarna i sin omgivning? Det är det som studien "Värdeskapande stadsutveckling" frågar sig. Resultatet visar tydligt att en majoritet av befolkningen efterfrågar just det som vi på Yimby efterfrågar, nämligen klassisk stad med tillhörande stadskvaliteter.

Läs mer om studien här och ladda ned själva rapporten här.

© 2013-2017 Yimby Göteborg