18_teatergatan

Wingårdhs arkitektkontor, Wallenstam med flera

 

för Teatergatan 22. Elegant och urban förtätning i Göteborgs innerstad.

 

 

Bild: Wallenstam

Teatergatans låga trötta byggnader som spädde på känslan av bakgata har förbytts mot urbana moderna huskroppar med lokaler i bottenplan som på ett elegant sätt samspelar med sina äldre grannbyggnader. Här arbetar man snyggt med ett vackert tegel och med balkonger som ett sätt att harmoniskt bygga upp en fasad. Innerstaden och området kring Avenyn håller sakta men säkert att förtätas med både fler bostäder och verksamheter. Teatergatan har fått fler bostäder, fler lokaler, mer variation och blivit vackrare. Förtätning när den är som bäst!

© 2013-2017 Yimby Göteborg