18_linbana

Per Bergström Jonsson, Jeanette van Zalingen med flera

 

för arbetet med den planerade stadslinbanan och den öppna processen.

 

 

Bild: UNStudio/Kjellgren Kaminsky Architecture.

Göteborgs urbana linbana blir ett helt nytt kollektivtrafikmedel i Norden. En första sträckning mellan Lindholmen och Järntorget är tänkt att stå klar 2021 eller 2022. Vi vill härmed uppmärksamma detta initiativ som ursprungligen bygger på flertalet medborgarförslag. Linbanelösningen är en förhållandevis ekonomisk god satsning och ska närmast jämföras med en spårvagnslinje som är avsevärt mycket mer kostsam att uppföra. Framförallt vill vi lyfta fram och hylla den öppna och goda dialogen som genomsyrat hela arbetet med projektet. Vi se fram emot premiärturen om några år! Läs mer om linbanan här.

© 2013-2017 Yimby Göteborg